PORTEFØLJEHÅNDTERING

En IPR-portefølje skal gerne understøtte en virksomheds strategi og medvirke til, at virksomheden når de opstillede mål. Sammensætningen af en IPR-portefølje bør derfor overvejes som et led i udarbejdelsen af en IP-strategi.

Eftersom en virksomheds mål og strategi ændres over tid, vil kravene til en IPR-portefølje også ændres. Det er derfor vigtigt, at man med jævne mellemrum foretager et grundigt porteføljeeftersyn med det formål at vurdere, hvilke rettigheder der ikke længere bidrager positivt, og hvor der er behov for at styrke porteføljen. 

Hos Hoffmann Dragsted tager vi det fulde ansvar for at håndtere alle aspekter af vores klienters IPR-portefølje. Vi kan være behjælpelige med at vurdere eksisterende rettigheder for at identificere, hvilke rettigheder der ikke længere bidrager positivt, hvis de eksempelvis dækker en forældet teknologi. Vi kan også identificere områder af porteføljen, der trænger til at bliver styrket. Rettigheder der ikke passer ind i porteføljen bør skæres væk for at reducere omkostningerne og herved give mulighed for investering i nye rettigheder, der kan styrke og fremtidssikre porteføljen.

Administration 

I forhold til det mere administrative sikrer vores veluddannede og kompetente Patent Paralegals professionel sagsadministration, og de har det overblik og den viden, det kræver at navigere og kommunikere i et kompliceret patentsystem. Vores administratorer håndterer blandt andet følgende opgaver:

  • Håndtering af myndighedsbestemte deadlines
  • Betaling af fornyelsesafgifter
  • Udarbejdelse af instruktioner til samarbejdspartnere
  • Korrekturlæsning af patentansøgninger, besvarelser mv.
  • Indlevering af patentansøgninger
  • Indlevering af besvarelser til den danske, europæiske og internationale patentmyndighed
  • Udarbejdelse af sagsrelaterede rapporter
  • Rapportering til klienter
  • Opdatering og vedligeholdelse af sagsdata

OPFINDER: »JEG HAR OPFUNDET NOGET NYT - KAN DET BESKYTTES?«

VIRKSOMHED: »DER ER NOGEN, DER HAR KOPIERET VORES IDE - HVAD GØR VI?«