Ole_profil

Kontakt

Ole Kragh Møller

Partner, Patent Attorney / Certificeret Dansk Patent Agent

Innovative virksomheder er netop innovative, fordi de investerer energi og tid i at handle og udvikle på måder, som andre ikke gør. Derfor er det vigtigt for mig at behandle alle virksomheder individuelt og vurdere, hvad den enkelte virksomhed har behov for, og hvad der vil give gevinst i det enkelte tilfælde.

Et tæt samarbejde med en klient drejer sig ikke kun om de tekniske eller juridiske aspekter, men om sammensmeltningen af disse to aspekter med klientens forretning. Jeg søger at finde kernen i det enkelte udviklingsprojekt eller den enkelte problemsstilling for derved at kunne rådgive om, hvordan profitten kan øges ved effektiv brug af IPR-systemet. For mig handler det således både om at rådgive om at være proaktiv med f.eks. patentering og designregistrering, men også om at foretage analyser der giver ro til at forholde sig afventendeog lade konkurrenterne afsløre deres produkter og forretningsmodeller.

Hos Hoffmann Dragsted er jeg en del af et team, der støtter op om, at jeg konstant kan holde fokus på gevinsten for klienterne.

Senest har jeg…

 • Gennemført IP-Audit med en udviklingsdirektør for en teknologivirksomhed
 • Ydet sparring om forretningsudvikling via IPR
 • Udviklet kundetilpasset struktur på IPR-forløb til en udviklingsafdeling
 • Skabt overblik over IPR-forhold for en teknologidrevet virksomheds bestyrelse
 • Forberedt en patentkrænkelsessag i udlandet for en dansk klient
 • Udviklet IPR-strategi i tæt samarbejde med en CEO for en større dansk innovativ virksomhed
 • Succesfuldt ført en dansk genoprettelsessag for en udenlandsk klient
 • Sikret bevismateriale på en messe til en kommende patentkrænkelsessag
 • Sikret dansk patent på et innovativt "Danish Design"-produkt
 • Ageret som in house patentkonsulent hos en større dansk virksomhed
 • Holdt oplæg hos virksomheder om proaktiv brug af - samt værdiopbyggelse via IPR

Uddannelse og erfaring

 • Udpeget som sagkyndig, Danmarks Domstole, 2015
 • Møderet for den Europæiske Varemærke- og Designmyndighed (EUIPO), 2013
 • Patent Attorney, Hoffmann Dragsted, 2013
 • Certificeret Dansk Patent Agent, 2013
 • Clearet til hemmelige patenter, 2012
 • IP Auditør, 2008
 • IPR-rådgiver/Patent Attorney siden 2005
 • Selvstændig, produktudvikling og handel, 1999-2005
 • Cand. polyt., Maskin/Virksomhedsteknologi, Aalborg Universitet, 1999

Medlemskaber

 • European Patent Institute (EPI)
 • Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI)
 • Fédération Internationale des Conseils en Proproété Industrielle (FICPI)
 • Association of Danish Intellectual Property Attorneys (ADIPA)