KARRIERE

Hos Hoffmann Dragsted ønsker vi at skabe de bedste rammer for vækst for virksomheden og for vores medarbejdere. Derfor har vi indført Performance Management – et enkelt og let anvendeligt værktøj der har til formål at fastsætte virksomhedens overordnede forretningsmål og klarlægge, hvordan hver enkelt medarbejder bidrager til at nå disse mål.

Med Performance Management får hver medarbejder et eller flere fokusområder, der anskueliggøres i en konkret og relevant udviklingsplan.

Hvert år udsender Hoffmann Dragsteds ledelse strategiske retningslinjer for virksomheden. Hver medarbejder fastlægger i dialog med ledelsen sit individuelle mål for året, som supporterer de overordnede forretningsmål. Samtidig klarlægges det, hvilke kompetencer og færdigheder der skal udvises og udvikles for at nå målene.

Vi fokuserer på medarbejderudvikling og -trivsel og lægger vægt på, at vores medarbejdere har interesse i at videreudvikle sig selv. De udarbejder gennem Performance Management-processen en årlig udviklingsplan, der specificerer, hvilke projekter de ønsker at deltage i, hvilke kurser og e-learnings de vil tage mv.

Samtidig bliver hver enkelt medarbejder opfordret til at formulere en karriereudviklingsplan med fokus på sit karrieremål. Efterfølgende fastlægger medarbejderen i sparring med ledelsen, hvilke handlinger der rykker medarbejderen i den rigtige retning.