HOLDNINGER OG VÆRDIER

Hos Hoffmann Dragsted mener vi, at patenter ikke er et mål, men et effektivt middel for danske virksomheder til at opnå flere konkurrencefordele. Vi tror på, at patenter er et værdiskabende aktiv og ikke kun en omkostning.

Hos Hoffmann Dragsted er vi tilhængere af enkelhed – ikke mindst fordi, patentsystemet fremstår gammeldags og unødigt kompliceret. Vi ser det som vores opgave at ændre på forestillingen om patentering fra at være en nødvendig omkostning og møjsommelig proces til et aktiv, der styrker danske virksomheder på det globale marked – et aktiv der øger og beskytter værdien af deres ydelser og af virksomhederne selv.

  • Vi er til for at skabe værdi for vores klienter.
  • Vi hylder ansvar, og vi er ikke bange for at tage det.
  • Klar tale har høj prioritet i et i forvejen komplekst patentsystem, og vi bifalder ethvert initiativ, der skaber enkelhed og overskuelighed for vores klienter.
  • Vores motor er viden og indsigt. Brændstoffet er dialog, engagement og viljen til fremdrift. Målet er at opbygge stærke relationer til vores klienter og at øge deres virksomheders værdi.